facebook youtube
sk | en | de | hu

Verejné obstarávanie

Aktuálne prebiehajúce obstarávania:

Nákup dvoch traktorov s príslušenstvom
Výsadba pôvodných druhov drevín a ich povýsadbová starostlivosť